Struktura

Dyrektor
Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej

Dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

Zespoły

Z-ca Pełnomocnika Rektora ds. Zrównoważonego Rozwoju

Prof. UKSW dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

Pracowania Badań Komunikacji Cyfrowej

Dr Piotr Łuczuk

Dr Paweł Płatek

Dr Marek Robak

Dział Komunikacji i Promocji

Dr Magdalena Butkiewicz

Mgr Anna Gawrońska-Piotrowska

Dr Aleksandra Gralczyk
(administrator mediów społecznościowych)

Dr Marta Jarosz

Dr Aneta Rayzacher-Majewska

Podziel się: