Projekty

Pracownia Badań Komunikacji Cyfrowej

Z powstaniem pracowni wiąże się rozwinięcie obecnych już wśród pracowników naukowych koncepcji badania procesów produkcji wiedzy eksperckiej, legitymizacji i ich dystrybucji w dobie Internetu przy równoczesnym wpływie na zmiany społeczne. Interdyscyplinarność pracowników w połączeniu z nowoczesną pracownią badań komunikacji cyfrowej pozwoli na wprowadzenie nowych koncepcji oraz zastosowanie nieużywanych dotąd technik badawczych:

 • obserwacja zachowania osób korzystających ze stron internetowych;
 • nagrywanie ekranu użytkownika oraz ruchów myszką;
 • rejestracja komentarzy głosowych użytkowników stron www;
 • rejestracja mimiki twarzy użytkowników strony www;
 • ocena użyteczności stron www (badania UX) metodą kansei;
 • pomiar czasów reakcji użytkownika na stronach www;
 • internetowe badania ankietowe typu CAWI;
 • kategoryzacja treści internetowych;
 • analiza statystyczna i wizualizacja danych;
 • analiza zasięgu stron internetowych za pomocą narzędzi firmy Gemius.

Baza Wiedzy UKSW

Decyzją Rektora UKSW 86/2019 powołano Zespół Roboczy ds. wdrożenia
Systemu Informacji Naukowej OMEGA-Psir
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Skład personalny Zespołu

 • ks. dr Jarosław A. Sobkowiak – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej UKSW – przewodniczący zespołu;
 • Agnieszka Uziębło – Kierownik Działu Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy – zastępca przewodniczącego;
 • prof. dr hab. Marek Niezgódka – Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW;
 • dr Elżbieta Sobczak – Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UKSW;
 • Lubomiła Aksamit – Kierownik Centrum Inicjatyw Rozwojowych;
 • dr Aleksandra Burek – Kierownik Biura Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych UKSW;
 • dr Tomasz Janus – Kierownik Biura Badań Naukowych;
 • Beata Karpiuk – Kierownik Działu Kształcenia;
 • Wioletta Markiewicz – Kierownik Działu Kadr;
 • Ryszard Stasiak – Kierownik Centrum Systemów Informatycznych;
 • dr Beata Zbarachewicz – Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji;
 • mgr Tomasz Winiarski – dyrektor Biblioteki Głównej UKSW;
 • Maciej Lipko – pracownik Biblioteki Głównej.
Podziel się: