Kontakt

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej

Dr Jarosław A. Sobkowiak MIC
j.sobkowiak@uksw.edu.pl
tel. +48 (022) 561 89 64
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Koordynator Pracowni Badań Komunikacji Cyfrowej

Dr Marek Robak
m.robak@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, sala 119
01-815 Warszawa

Administrator strony

Dr Paweł Płatek
p.platek@uksw.edu.pl

Podziel się: