Aktualności

Baza Wiedzy UKSW – https://bazawiedzy.uksw.edu.pl/

Skład Zespołu Zarządzającego

1) ks. dr Jarosław Sobkowiak – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej –
Przewodniczący;
2) Agnieszka Uziębło – Kierownik Działu Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy – zastępca
Przewodniczącego;
3) Tomasz Winiarski – Dyrektor Biblioteki UKSW;
4) Ryszard Stasiak – Kierownik Centrum Systemów Informatycznych;
5) Tomasz Żmijewski – specjalista ds. informatycznych Centrum Systemów Informatycznych.


WARTO PRZECZYTAĆ

W komunikacji religijnej bardzo istotne jest uchwycenie związku pomiędzy filozofią a teologią. Dobrym przykładem jest książka Pani Dr Karoliny Ćwik. Zachęcam do lektury książki poświęconej filozoficznej interpretacji „Verbum Incarnatum” w teologii https://bit.ly/3qLquJy


PROJEKT WSPARCIA STUDENTA – NOWA INICJATYWA UKSW


Specjalizacja medialno-kulturowa – ZAPRASZAMY


DZIEŃ OTWARTY WT UKSW – 20.06.2020, od godz. 12:00


CYKL SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UKSW

(kwiecień – maj 2020)

Inicjator i moderator spotkań – ks. dr Jarosław A. Sobkowiak, dyrektor Centrum

(Możliwość otrzymania klucza dostępu do zespołu – dyrektor.centrum@uksw.edu.pl)

**************************************************************

GDZIE: MS Teams

TEMAT: Prowadzenie zajęć online

PROWADZĄCY: Dr Marek Robak

**************************************************************

GDZIE: MS Teams

TEMAT: Cyberbezpieczeństwo w dydaktyce

PROWADZĄCY: Dr Piotr Łuczuk

**************************************************************

KIEDY: 13 maja 2020 r., godz. 13:00

GDZIE: MS Teams

TEMAT: Stres pandemiczny. Odkrywanie swoich słabych i mocnych stron

PROWADZĄCY: Ks. Prof. UKSW dr hab. Dariusz Kurzydło

**************************************************************

KIEDY: 20 maja 2020 r., godz. 12:00

GDZIE: MS Teams

TEMAT: Komunikacja naukowa jutra – wykład zarejestrowany

PROWADZĄCY: Prof. dr hab. Marek Niezgódka

**************************************************************

KIEDY: 27 maja 2020 r., godz. 12:00

GDZIE: MS Teams

TEMAT: Zotero, Google Scholar, ORCID – kierowanie własną pracą naukową z pomocą oprogramowania komputerowego. Doświadczenie praktyczne.

PROWADZĄCY: Prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

**************************************************************


STUDIOWANIE W CZASACH PANDEMII

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez koordynatora Pracowni Badań Komunikacji Cyfrowej UKSW, dra Marka Robaka
FILM


5 grudnia 2019


4 grudnia 2019

Współpraca z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

Decyzją Rektora UKSW 150/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. dr Jarosław A. Sobkowiak został powołany na członka Rady Naukowej Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii I kadencji.
Ogólnopolska debata ekspercka

Komunikacja medialno-religijna. Teoria i praktyka nauczania

13 marca 2019 r., godz. 10.00 – 16.00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, Aula Senacka

Celem debaty jest podjęcie refleksji nad sposobem informowania o wydarzeniach życia religijnego i kościelnego w Polsce i na świecie; wypracowanie dobrych metod nauczania dziennikarstwa religijnego; zebranie uwag na temat potrzeb w tym zakresie od przedstawicieli mediów podejmujących tematykę religijną; nawiązanie współpracy z przedstawicielami mediów podejmujących tematykę religijną dotyczącej praktyk studenckich.
Podziel się:

O nas

RADA NAUKOWA

CELE

Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, powołaną przez Rektora UKSW, działającą na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz otwartą na współpracę ze środowiskiem naukowym w zakresie zadań i form działania zbieżnych z zadaniami Centrum. Organami Centrum są Dyrektor i Rada Naukowa. Centrum działa na rzecz środowiska naukowego i akademickiego, realizując zadania na poziomie uniwersytetu, krajowym i międzynarodowym, poprzez:

 • rozwój zasobów infrastruktury badawczej, w tym zasobów informacyjnych;
 • promowanie inicjatyw rozwijających regionalne, krajowe i międzynarodowe badania w zakresie komunikacji społecznej i cyfrowej;
 • wpisywanie swoich działań w szeroko pojęte zasady otwartego dostępu do wiedzy;
 • zaangażowanie w projekty regionalne, krajowe i międzynarodowe ukierunkowane na tworzenie i udostępnianie wyników badań.

Działalność badawcza Centrum obejmuje:

 • badania w obszarze komunikacji społecznej ukierunkowane szczególnie na komunikację międzyreligijną, międzykulturową i międzypokoleniową mającą na celu podnoszenie jakości życia;
 • tworzenie i rozwój zasobów cyfrowych i baz danych w zakresie komunikacji społecznej oraz rozwiązań aplikacyjnych;
 • badania związane z analizą danych o znaczeniu naukowym;
 • współpracę z innymi jednostkami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie badań i działalności zbieżnej z zadaniami Centrum.
Podziel się:

Badania

WebStream

Nowe podejście do analizy zawartości serwisów internetowych oparte na systematycznym automatycznym próbkowaniu stron głównych tych serwisów do postaci zrzutów graficznych wykonywanych w regularnych odstępach (np. co godzinę). Skala badania może być różna – od kilku serwisów do całego rynku. Sama baza takich zrzutów ma niepowtarzalną wartość, zawartość serwisów i ich układ graficzny nie jest bowiem archiwizowany, dziś łatwiej jest dotrzeć do okładek gazet z epoki przedcyfrowej niż do nagłówków dużych portali internetowych. Wychodząc od bazy takich zrzutów można rozwijać analizę w kilku kierunkach. Po pierwsze, stworzenie przeglądarki takich archiwów umożliwiałoby a) diachroniczną analizę zmian w treści b) analizę porównawczą zmian w czasie. Po drugie, zrzuty można poddać automatycznej obróbce i wykorzystać do analiz układu strony, rozpoznawania zdjęć, wykrywania trendów w kolorach, mierzenia temperatury i agresywności przekazu itd. Zaletą zrzutu jest też możliwość zaobserwowania i badania reklam.

Hejtometr

Nowe podejście do analizy zawartości serwisów internetowych oparte na systematycznym automatycznym próbkowaniu stron głównych tych serwisów do postaci zrzutów graficznych wykonywanych w regularnych odstępach (np. co godzinę). Skala badania może być różna – od kilku serwisów do całego rynku. Sama baza takich zrzutów ma niepowtarzalną wartość, zawartość serwisów i ich układ graficzny nie jest bowiem archiwizowany, dziś łatwiej jest dotrzeć do okładek gazet z epoki przedcyfrowej niż do nagłówków dużych portali internetowych. Wychodząc od bazy takich zrzutów można rozwijać analizę w kilku kierunkach. Po pierwsze, stworzenie przeglądarki takich archiwów umożliwiałoby a) diachroniczną analizę zmian w treści b) analizę porównawczą zmian w czasie. Po drugie, zrzuty można poddać automatycznej obróbce i wykorzystać do analiz układu strony, rozpoznawania zdjęć, wykrywania trendów w kolorach, mierzenia temperatury i agresywności przekazu itd. Zaletą zrzutu jest też możliwość zaobserwowania i badania reklam.

News trends

Analiza trendów występujących w treści serwisów informacyjnych w dużej skali, pozwalająca na wykrywanie zmian występujących w całym obszarze danego języka. Już dziś wiadomo, że wykorzystanie danych na temat zmian w częstotliwości wpisywania słów kluczowych w wyszukiwarce Google pozwala na szybkie przewidywanie epidemii chorób. Analiza trendów w treści serwisów informacyjnych pozwalałaby z jednej strony wykryć ogólne tendencje, z drugiej strony sygnalizować na przykład wydawcom internetowym lub reklamodawcom, w jakich obszarach nie nadążają za rzeczywistością. Do niedawna problem ten rozwiązywano za pomocą badań społecznych, przy obecnej prędkości komunikacji internetowej procedura ta jest zbyt powolna.

Mapy tematyczne sieci

Metanarzędzie, które na podstawie analizy zawartości stron, linków, wpisów w social media, budowałoby grafy „światów tematycznych”. Takie dane mają wartość dla osób, które przygotowując się do działań komunikacyjnych, reklamowych lub marketingowych w danym obszarze potrzebują stworzyć całościową mapę podmiotów zajmujących się komunikacją sieciową w danym obszarze tematycradio2txt, tv2txt

radio2txt, tv2txt

Prosta, ale otwierające duże możliwości koncepcja konwersji sygnałów stacji radiowych i telewizyjnych do postaci tekstowej (za pomocą narzędzi speech-to-text). Takie podejście pozwalałoby na prowadzenie analizy przekazów RTV za pomocą standardowych narzędzi do analizy tekstu. Na bazie korpusu tekstowego można budować dalsze usługi oraz wyszukiwarki. Połączenie z danymi EPG umożliwiłoby dodatkowo kategoryzację.

Programy informacyjne

Baza referencyjna nagrań programów informacyjnych z głównych stacji radiowych i telewizyjnych jako punkt wyjścia do dalszych analiz (ręcznych i automatycznych).

Katalog stron i profili

Automatycznie tworzony katalog stron www i profili w serwisach społecznościowych, należących do danej grupy tematycznej w obrębie języka polskiego. Taki katalog, udostępniany w otwartych formatach strukturalnych, mógłby stać się referencyjnym, stale aktualizowanym, zbiorem polskich adresów www i profili.

Podziel się:

Projekty

Pracownia Badań Komunikacji Cyfrowej

Z powstaniem pracowni wiąże się rozwinięcie obecnych już wśród pracowników naukowych koncepcji badania procesów produkcji wiedzy eksperckiej, legitymizacji i ich dystrybucji w dobie Internetu przy równoczesnym wpływie na zmiany społeczne. Interdyscyplinarność pracowników w połączeniu z nowoczesną pracownią badań komunikacji cyfrowej pozwoli na wprowadzenie nowych koncepcji oraz zastosowanie nieużywanych dotąd technik badawczych:

 • obserwacja zachowania osób korzystających ze stron internetowych;
 • nagrywanie ekranu użytkownika oraz ruchów myszką;
 • rejestracja komentarzy głosowych użytkowników stron www;
 • rejestracja mimiki twarzy użytkowników strony www;
 • ocena użyteczności stron www (badania UX) metodą kansei;
 • pomiar czasów reakcji użytkownika na stronach www;
 • internetowe badania ankietowe typu CAWI;
 • kategoryzacja treści internetowych;
 • analiza statystyczna i wizualizacja danych;
 • analiza zasięgu stron internetowych za pomocą narzędzi firmy Gemius.

Baza Wiedzy UKSW – https://bazawiedzy.uksw.edu.pl/

Decyzja Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Powołuje się Zespół ds. zarządzania Bazą Wiedzy UKSW, zwany dalej “Zespołem”, w składzie:
1) ks. dr Jarosław Sobkowiak – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej –
Przewodniczący;
2) Agnieszka Uziębło – Kierownik Działu Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy – zastępca
Przewodniczącego;
3) Tomasz Winiarski – Dyrektor Biblioteki UKSW;
4) Ryszard Stasiak – Kierownik Centrum Systemów Informatycznych;
5) Tomasz Żmijewski – specjalista ds. informatycznych Centrum Systemów Informatycznych.

 1. Do zadań Zespołu w szczególności należy:
  1) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracami administracyjnymi i redaktorskimi;
  2) zarządzanie uprawnieniami redaktorów i innych osób upoważnionych do edycji danych
  w Bazie Wiedzy UKSW oraz bieżąca aktualizacja tych danych;
  3) promowanie Bazy Wiedzy UKSW na Uczelni i poza nią;
  4) opracowanie strategii rozwoju Bazy Wiedzy UKSW;
  5) koordynacja rozbudowy Bazy Wiedzy UKSW;
 2. Zespół działa we współpracy z jednostkami organizacyjnymi UKSW, w szczególności
  z Biblioteką UKSW oraz z Centrum Systemów Informatycznych.
Podziel się: