O nas

RADA NAUKOWA

CELE

Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, powołaną przez Rektora UKSW, działającą na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz otwartą na współpracę ze środowiskiem naukowym w zakresie zadań i form działania zbieżnych z zadaniami Centrum. Organami Centrum są Dyrektor i Rada Naukowa. Centrum działa na rzecz środowiska naukowego i akademickiego, realizując zadania na poziomie uniwersytetu, krajowym i międzynarodowym, poprzez:

  • rozwój zasobów infrastruktury badawczej, w tym zasobów informacyjnych;
  • promowanie inicjatyw rozwijających regionalne, krajowe i międzynarodowe badania w zakresie komunikacji społecznej i cyfrowej;
  • wpisywanie swoich działań w szeroko pojęte zasady otwartego dostępu do wiedzy;
  • zaangażowanie w projekty regionalne, krajowe i międzynarodowe ukierunkowane na tworzenie i udostępnianie wyników badań.

Działalność badawcza Centrum obejmuje:

  • badania w obszarze komunikacji społecznej ukierunkowane szczególnie na komunikację międzyreligijną, międzykulturową i międzypokoleniową mającą na celu podnoszenie jakości życia;
  • tworzenie i rozwój zasobów cyfrowych i baz danych w zakresie komunikacji społecznej oraz rozwiązań aplikacyjnych;
  • badania związane z analizą danych o znaczeniu naukowym;
  • współpracę z innymi jednostkami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie badań i działalności zbieżnej z zadaniami Centrum.
Podziel się: