Aktualności

Podziel się:

O nas

Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, powołaną przez Rektora UKSW, działającą na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz otwartą na współpracę ze środowiskiem naukowym w zakresie zadań i form działania zbieżnych z zadaniami Centrum. Organami Centrum są Dyrektor i Rada Naukowa. Centrum działa na rzecz środowiska naukowego i akademickiego, realizując zadania na poziomie uniwersytetu, krajowym i międzynarodowym, poprzez:

 • rozwój zasobów infrastruktury badawczej, w tym zasobów informacyjnych;
 • promowanie inicjatyw rozwijających regionalne, krajowe i międzynarodowe badania w zakresie komunikacji społecznej i cyfrowej;
 • wpisywanie swoich działań w szeroko pojęte zasady otwartego dostępu do wiedzy;
 • zaangażowanie w projekty regionalne, krajowe i międzynarodowe ukierunkowane na tworzenie i udostępnianie wyników badań.

Działalność badawcza Centrum obejmuje:

 • badania w obszarze komunikacji społecznej ukierunkowane szczególnie na komunikację międzyreligijną, międzykulturową i międzypokoleniową mającą na celu podnoszenie jakości życia;
 • tworzenie i rozwój zasobów cyfrowych i baz danych w zakresie komunikacji społecznej oraz rozwiązań aplikacyjnych;
 • badania związane z analizą danych o znaczeniu naukowym;
 • współpracę z innymi jednostkami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie badań i działalności zbieżnej z zadaniami Centrum.
Podziel się:

Struktura

Dyrektor
Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej

Dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

Zespoły

Strategii

Dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska, prof. UKSW

Dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Prof. dr hab. Marek Niezgódka

Prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

Pracowania Badań Komunikacji Cyfrowej

Dr Piotr Łuczuk

Dr Paweł Płatek

Dr Marek Robak

Koordynator ds. Komunikacji i Promocji

Mgr Małgorzata Starzyńska


Dział Promocji i PR

Dr Magdalena Butkiewicz

Mgr Anna Gawrońska-Piotrowska

Dr Aleksandra Gralczyk

Dr Marta Jarosz

Dr Aneta Rayzacher-Majewska

Podziel się:

Badania

WebStream

Nowe podejście do analizy zawartości serwisów internetowych oparte na systematycznym automatycznym próbkowaniu stron głównych tych serwisów do postaci zrzutów graficznych wykonywanych w regularnych odstępach (np. co godzinę). Skala badania może być różna – od kilku serwisów do całego rynku. Sama baza takich zrzutów ma niepowtarzalną wartość, zawartość serwisów i ich układ graficzny nie jest bowiem archiwizowany, dziś łatwiej jest dotrzeć do okładek gazet z epoki przedcyfrowej niż do nagłówków dużych portali internetowych.

Hejtometr

Problem występowania agresji w Sieci jest szeroko dyskutowany, w praktyce okazuje się jednak, że a) brakuje skali pozwalających mierzyć poziom agresji, b) brakuje danych innych niż wycinkowe dla tego zjawiska, c) brakuje dobrych narzędzi automatycznych dla języka polskiego (pomimo prób z wykorzystywaniem analizy sentymentu na bazie NLP).

News trends

Analiza trendów występujących w treści serwisów informacyjnych w dużej skali, pozwalająca na wykrywanie zmian występujących w całym obszarze danego języka. Już dziś wiadomo, że wykorzystanie danych na temat zmian w częstotliwości wpisywania słów kluczowych w wyszukiwarce Google pozwala na szybkie przewidywanie epidemii chorób.

Podziel się:

Projekty

Stworzenie Pracowni Badań Komunikacji Cyfrowej

Z powstaniem pracowni wiąże się rozwinięcie obecnych już wśród pracowników naukowych koncepcji badania procesów produkcji wiedzy eksperckiej, legitymizacji i ich dystrybucji w dobie Internetu przy równoczesnym wpływie na zmiany społeczne. Interdyscyplinarność pracowników w połączeniu z nowoczesną pracownią badań komunikacji cyfrowej pozwoli na wprowadzenie nowych koncepcji oraz zastosowanie nieużywanych dotąd technik badawczych:

 • obserwacja zachowania osób korzystających ze stron internetowych;
 • nagrywanie ekranu użytkownika oraz ruchów myszką;
 • rejestracja komentarzy głosowych użytkowników stron www;
 • rejestracja mimiki twarzy użytkowników strony www;
 • ocena użyteczności stron www (badania UX) metodą kansei;
 • pomiar czasów reakcji użytkownika na stronach www;
 • internetowe badania ankietowe typu CAWI;
 • kategoryzacja treści internetowych;
 • analiza statystyczna i wizualizacja danych;
 • analiza zasięgu stron internetowych za pomocą narzędzi firmy Gemius.
Podziel się:

Partnerzy


Podziel się:

Wydarzenia

Konferencje

Ogólnopolska debata ekspercka

Komunikacja medialno-religijna. Teoria i praktyka nauczania

13 marca 2019 r., godz. 10.00 – 16.00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, Aula Senacka

Celem debaty jest podjęcie refleksji nad sposobem informowania o wydarzeniach życia religijnego i kościelnego w Polsce i na świecie; wypracowanie dobrych metod nauczania dziennikarstwa religijnego; zebranie uwag na temat potrzeb w tym zakresie od przedstawicieli mediów podejmujących tematykę religijną; nawiązanie współpracy z przedstawicielami mediów podejmujących tematykę religijną dotyczącej praktyk studenckich.

Eventy

Podziel się:

Kontakt

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej

Dr Jarosław A. Sobkowiak MIC
dyrektor.centrum@uksw.edu.pl
tel. +48 (022) 561 88 98
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Koordynator ds. Komunikacji i Promocji

Mgr Małgorzata Starzyńska
centrum@uksw.edu.pl
tel. +48 666 690 315
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Koordynator Pracowni Badań Komunikacji Cyfrowej

Dr Marek Robak
m.robak@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, sala 119
01-815 Warszawa

Podziel się: