Wydarzenia

Konferencje

Ogólnopolska debata ekspercka

Komunikacja medialno-religijna. Teoria i praktyka nauczania

13 marca 2019 r., godz. 10.00 – 16.00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, Aula Senacka

Celem debaty jest podjęcie refleksji nad sposobem informowania o wydarzeniach życia religijnego i kościelnego w Polsce i na świecie; wypracowanie dobrych metod nauczania dziennikarstwa religijnego; zebranie uwag na temat potrzeb w tym zakresie od przedstawicieli mediów podejmujących tematykę religijną; nawiązanie współpracy z przedstawicielami mediów podejmujących tematykę religijną dotyczącej praktyk studenckich.

Eventy

Podziel się: