Wydarzenia

Konferencje

Ogólnopolska debata ekspercka

Komunikacja medialno-religijna. Teoria i praktyka nauczania

13 marca 2019 r., godz. 10.00 – 16.00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, Aula Senacka

Celem debaty jest podjęcie refleksji nad sposobem informowania o wydarzeniach życia religijnego i kościelnego w Polsce i na świecie; wypracowanie dobrych metod nauczania dziennikarstwa religijnego; zebranie uwag na temat potrzeb w tym zakresie od przedstawicieli mediów podejmujących tematykę religijną; nawiązanie współpracy z przedstawicielami mediów podejmujących tematykę religijną dotyczącej praktyk studenckich.

Eventy

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „N WYDZIAL TEOLOCICZIY Centrum Komunikacji Społecznej Cyfrowej oraz Instytut Edukacji Medialnej Dziennikarstwa zapraszają na dyskusję wokół książki „Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii" Naszym gościem będzie Autor książki Prof. Brian Porter-Szűcs [University Michigan -Ann Arbor] Prowadzący: Prof. ucz. dr hab. Grzegorz łęcicki dyrektor IEMİD Ks. dr Jarosław Sobkowiak prodziekan WT, dyrektor CKSC 8 czerwca 2021, godz. 11:30 MS TEAMS: „Prof. Brian Porter-Szűcs spotkanie autorskie" Logowanie do zespołu od godz. 11:15 Kod do zespołu będzie udostÄpniony starostom roczników pocztą mailową”
Podziel się: